Regulamin promocji Black Week

 

  1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sklepie internetowym eMercator prowadzonym przez Spółkę Mercator Medical S.A. na terytorium Polski w dniach 23.11-29.11.2020r.
  2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepu emercator.com
  3. W ramach promocji każda osoba, która w dniach od 23 od godziny 13.00 do 29 listopada 2020 roku dokona zakupu w sklepie emercator.com otrzyma rabat na produkty MERCATOR® simple vinyl PF, MERCATOR® simple vinyl PP, MERCATOR® simple vinyl blue oraz MERCATOR® simple latex.
  4. Promocyjna cena jest przypisana do produktu widocznego na sklepie emercator.com.
  5. Promocja obowiązuje tylko towar sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem emercator.com.
  6. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów. Organizator nie gwarantuje pełnej dostępności towaru i rozmiarów.
  7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.
  8. Towar zakupiony w dowolnym sklepie emercator.com, można zwrócić w okresie 14 dni licząc od dnia następnego po dniu dostawy, niezależenie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień ww. 14-dniowego terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar (cenie po rabacie). Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie w jakiej uiszczona została przez klienta cena za zwracany towar.
  9. Organizatorem promocji jest Mercator Medical S.A, pod adresem ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, REGON: 350967107, KRS 36244, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy (spłacony w całości): 10.604.525 PLN.