Obsługa sklepu internetowego:

Adres mailowy: [email protected] 
Telefon: +48 665 910 087 lub +48 721 930 186

Godziny obsługi telefonicznej: 7:00-15:00

Siedziba Spółki:

MERCATOR MEDICAL S.A.
Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

Adres do zwrotów:

Biuro Obsługi Klienta i Centrum Logistyczne
Stary Brześć 25E, 87-880 Stary Brześć

 

Dane rejestrowe:

Mercator Medical S.A.

H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036244

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

kapitał zakładowy 10.647.166 zł opłacony w całości

NIP: 677-10-36-424,

REGON: 350967107,

BDO: 000056063